เปิดให้บริการตามปกติ

 
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
อัตราค่าบริการ
คำนวณค่าใช้จ่าย
สั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
แจ้งการชำระเงิน
กระดานสนทนา
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ติดต่อเรา

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เข้าสู่ระบบ
 1. ในการตั้งชื่อสมาชิก ทาง Thailand-Buyer.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือหมิ่นประมาทต่อผู้อื่น ทำให้เกิดความสับสนในสังคม
 2. e-mail ของสมาชิกจะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกและ password เท่านั้น
 3. หมายเลข IP ของสมาชิกทุกคน ทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
 4. สมาชิกยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากสมาชิก
 5. Thailand-Buyer.com จะไม่รับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆของสมาชิกได้
 6. สมาชิก Thailand-Buyer.com จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย และกติกา มารยาทของสังคมไทย
 7. Thailand-Buyer.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ, หยุดการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการในเวลาใดๆได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดละเมิดข้อตกลงนี้ ทางผู้ให้บริการอาจพิจาณาตักเตือน, หยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือ ถาวร ได้ ทั้งนี้ตามดุลพินิจของ Thailand-Buyer.com
 8. เพื่อ ความปลอดภัย ในข้อมูลของสมาชิก สมาชิกจะต้องตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย และเก็บรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบของสมาชิกไว้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้นโดย ไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ
 9. Thailand-Buyer.com เป็นเพียงนายหน้าสั่งซื้อสินค้า และคิดค่าบริการจากการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นจากสินค้านั้นๆ
 10. Thailand-Buyer.com จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้สั่งซื้อเอง ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 11. หาก ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว และผู้สั่งซื้อสั่งยกเลิกการสั่งซื้อ หลังจากได้ทำการสั่งซื้อจากเวปไซต์ต่างประเทศแล้ว Thailand-Buyer.com ไม่สามารถคืน เงินให้ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และสินค้าจะถูกจัดส่งถึงลูกค้าตามที่อยู่ในการสมัครสมาชิก
 12. ผู้สั่งซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษี ในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีจากกรมศุลกากร
 13. ในกรณีประมูลสินค้า หากไม่ชนะการประมูล ทางThailand-Buyer.com คิดค่าดำเนินการในการประมูล 100 บาท
 14. หากสินค้าดังกล่างอยู่ในช่วงลดราคา ทางThailand-Buyer.com จะแจ้งราคาที่เป็นราคาส่วนลดไปให้ลูกค้า แต่หากลูกค้าชำระเงินหลังจากสินค้าหมดระยะเวลาลดราคา ทางเราจะไม่สามารถสั่งสินค้าให้ท่านได้ และจะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน
 15. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้สั่งซื้อจะต้องคอยตรวจสอบอัตราค่าบริการด้วยตนเอง
 16. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือ ชำรุด ต้องแจ้งกลับทางเราภายใน 35-40 วันทำหลังทำการสั่งซื้อ เพราะหากเกิน 45 วันตามระเบียบของทาง Paypal เราจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ 
 17. ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วันหลังสั่งซื้อ ต้องแจ้งเราภายใน 35-40 วันทำหลังทำการสั่งซื้อ เพราะหากเกิน 45 วัน จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับทางผู้ขายได้
 18. หากการสั่งสินค้านั้นถูกการปฎิเสธการขายจากทาง Website ผู้ขาย หรือ ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนดเวลา หลังจากการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการชำระคืนเงินในภายหลัง เงินจะถูกคืนสู่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้เวลา 30-45 วันทำการ หลังจากมีการสอบสวน และ ตัดสินให้ได้รับเงินคืนอย่างถูกต้อง (เนื่องจากการสั่งซื้อทุกครั้ง THAILAND BUYER. ชำระด้วยการให้ธนาคารทำการกันยอดเงินสดที่ลูกค้าออกจากบัญชีทันที หลังทำการสั่งซื้อ จึงทำให้ต้องการใช้เวลาการการดำเนินการ เพื่อขอเงินคืน)
 19. หากการสั่งซื้อนั้น มีการยกเลิกการขาย และได้รับการคืนเงิน ยอดเงินที่คืนจะไม่ครบตามจำนวนที่ได้ทำการสั่งซื้อไป เนื่องจากมีการหักค่าธรรมเนียม ต่างๆตั้งแต่การโอนไป จนกระทั่งโอนกลับจากต่างประเทศ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องเพื่อขอคืนยอดเงินได้เต็มจำนวนได้
ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข
จำ E-mail ของคุณ
Login ถาวร
ลืมรหัสผ่าน
ขอรับรหัส Verify
 
 
 
© Copyright 2009 thailand-buyer.com All Right Reserved. Powered by THAILAND BUYER.